Polityka prywatności

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

I. Postanowienia ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZuKi Creative Studio Agnieszka Sawicka,
z siedzibą ul. 
Rumiankow13, 92-701 Kalonka, NIP 7272644933, REGON 101644933 („Administrator”).

Z Administratorem można skontaktować się pod następującym adresem
e-mail: info@zukicreativestudio.pl

Administrator dokłada wszelkich starań od strony prawnej, technicznej i organizacyjnej aby w jak najlepszym stopniu chronić wszystkie otrzymane od Państwa i wykorzystywane przez Administratora dane osobowe.

Wszelkie dane osobowe posiadane przez Administratora są przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony nie były od Państwa pobierane w sposób uciążliwy, a ponadto żeby były przetwarzane tylko te dane, które są potrzebne dla realizacji celów wskazanych w Polityce Prywatności.

II. Grupy osób

Administrator przetwarza dane osobowe następujących grup osób:

 • Subskrybenci osoby, które subskrybują strony ZuKi Creative Studio w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, Twitter).

 • Klienci osoby, które korzystają usług lub produktów oferowanych przez ZuKi Creative Studio.

 • Użytkownicy Strony zukicreativestudio.pl

III. Kategorie danych

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu (w tym numer telefonu komórkowego), jak również adres e-mail i adres do korespondencji (usług lub produktów oferowanych przez ZuKi Creative Studio)

 • dane dotyczące obecności i aktywności w mediach społecznościowych: posty oraz kliknięcia „Lubię to!” na Facebooku i Instagramie, posty na Twitterze oraz inne interakcje dotyczące ZuKi Creative Studio w mediach społecznościowych (np. udostępnianie postów i zdjęć „ZuKi Creative Studio” na własnym profilu oraz oznaczanie konta „ZuKi Creative Studio” na Instagramie, Facebooku i Twitterze)

 • dane zbierane w związku z korzystaniem z Strony „ZuKi Creative Studio: adres IP, cookies, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji ze Strony i innych miejsc w internecie wykorzystywane do świadczenia usług pomiarów i dostosowania reklam do potrzeb i zainteresowań Użytkowników Stony, rodzaj i wersja przeglądarki (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari), system operacyjny (np. Windows, MacOS, Linux), parametry sprzętu, dane dotyczące odwiedzania Strony (m.in. długość wizyt)

 • dane dotyczące subskrypcji: dane związane z preferencjami w celu dostosowywania ofert od ZuKi Creative Studio

IV. Cele przetwarzania

1. Dane Partnerów wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:

 • promocji i reklamy działalności, produktów i usług oferowanych przez ZuKi Creative Studio (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody.

 • zawarcia i realizacji zawartych z Partnerami umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z tymi umowami.

 • wypełnienia obowiązków nałożonych na ZuKi Creative Studio przez odpowiednie przepisy oraz możliwości potwierdzenia ich wykonania, np. prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych.

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów ZuKi Creative Studio – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. promocji i reklamy naszej działalności, usług i produktów (nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony naszego interesu prawnego (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów). W zakresie celów związanych z archiwizacją dotyczącą ochrony interesu prawnego ZuKi Creative Studio, mamy prawo przetwarzać dane w sposób zautomatyzowany.

2. Dane Gości, Klientów oraz Subskrybentów wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:

 • promocji i reklamy działalności, produktów i usług oferowanych przez ZuKi Creative Studio oraz przez Partnerów ZuKi Creative Studio (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody.

 • wysyłki newslettera z Serwisu (w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę i zapisały na newsletter – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody.

 • przygotowania i realizacji umowy świadczenia usług oraz innych usług i produktów np. realizacji umów, a także wynikających z nich praw i obowiązków ZuKi Creative Studio – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z umową.

 • zapewnienia obsługi dostarczenia zamówień we współpracy z Partnerami odpowiedzialnymi za dystrybucję, w szczególności dostarczenia zamówionych przedmiotów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych przewidzianych właściwymi przepisami prawa- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z zamówionymi produktami.

 • wypełnienia obowiązków nałożonych na ZuKi Creative Studio przez odpowiednie przepisy oraz możliwości potwierdzenia ich wykonania, np. prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych).

 • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. promocji i reklamy naszej działalności, usług i produktów (nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony naszego interesu prawnego (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów). W przypadku dochodzenia roszczeń lub ochrony interesu prawnego Administratora wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie, jednak jest to niezbędne do zawarcia lub odmowy zawarcia umowy związanej z dostarczeniem Klientom usług lub produktów.

 • monitorowania aktywności Gości, Klientów oraz Subskrybentów w mediach społecznościowych ZuKi Creative Studio – w celu dostosowania go i optymalizacji wyświetlanej zawartości do Państwa potrzeb – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, jednak nie identyfikujemy osób, których profilowanie dotyczy.

 • organizacji przez ZuKi Creative Studio imprez oraz wydarzeniach promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

 • związanych z obsługą Państwa pytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi usługami lub produktami – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celów lub okres przedawnienia roszczeń.

3. Dane Użytkowników Serwisu wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:

 • promocji i reklamy produktów oferowanych przez ZuKi Creative Studio oraz przez Partnerów ZuKi Creative Studio (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody.

 • możliwości potwierdzenia wykonania obowiązków nałożonych na ZuKi Creative Studio przez odpowiednie przepisy, np. prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych).

 • monitorowania aktywności Użytkowników w Serwisie oraz w mediach społecznościowych ZuKi Creative Studio – w celu dostosowania ich i optymalizacji wyświetlanej zawartości do Państwa potrzeb, prowadzenia statystyk liczby wizyt Użytkowników na profilach w mediach społecznościowych ZuKi Creative Studio oraz badania poziomu promocji i reklamy profili w mediach społecznościowych ZuKi Creative Studio – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, jednak nie identyfikujemy osób, których profilowanie dotyczy.

 • związanych z obsługą Państwa pytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi usługami lub produktami – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celu lub okres przedawnienia roszczeń.

4. Dane każdej osoby, która wchodzi do siedziby  ZuKi Creative Studio wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:

 • zapewnienie bezpieczeństwa znajdujących się tam osób, przedmiotów oraz dokumentacji objętej tajemnicą w ramach korzystania z systemu monitoringu wizyjnego oraz rejestracji wejść i wyjść z biura – ze względu na szczególne cele inne niż te, które ma administrator budynku w którym mieści się siedziba ZuKi Creative Studio. Administrator przetwarza również dane osobowe (wizerunek) osób, które wchodzą do naszego biura, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i nie dłużej niż jest to konieczne do ochrony biura. W każdym wypadku, gdy nie zgadzają się Państwo z naszą oceną sytuacji, prosimy o złożenie reklamacji na adres e-mail: info@zukicreativestudio.pl w celu jej niezwłocznego rozpatrzenia.

V. Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI. Inne zgody

Mogą Państwo za pośrednictwem Serwisu udzielić zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej drogą elektroniczną dotyczącej oferowanych przez niego produktów lub usług. Zgoda ta ma charakter dobrowolny i może być wycofana w każdym czasie (np. wysyłając e-mail na adres: info@zukicreativestudio.pl).

VII. Odbiorcy danych

Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim (odbiorcom), które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, kurierskie i spedycyjne, wydawnicze, marketingowe (np. portale i serwisy społecznościowe Youtube, Facebook, Vimeo, Instagram), ochrony, podatkowe, prawne, statystyczne. Administrator zobowiązuje każdy podmiot, z którym współpracuje, do utrzymywania poziomu ochrony Państwa danych uwzględniającego stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Państwa dane przetwarzane przez nas będą przechowywane nie dłużej niż będzie to zgodne z właściwymi przepisami.

W niektórych przypadkach, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych.

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia – na przykład gdy dane są niekompletne, nieprawidłowe lub uległy zmianie.

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – na przykład, gdy Państwa zdaniem brak jest podstaw do przetwarzania, dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, wycofacie z swoją zgodę na przetwarzanie danych, złożycie sprzeciw uzasadniony szczególną sytuacją, w której się Państwo znaleźli, usunięcie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy Państwa dane są nieprawidłowe i potrzebujemy czasu na ich sprostowanie, jeśli Państwa dane będą przetwarzane bezpodstawnie, ale nie będą Państwo chcieli żeby Administrator je usuwał, Administrator nie będzie już potrzebował Państwa danych, jednak będą Państwu potrzebne do ochrony Państwa praw lub dochodzenia roszczeń, do czasu ustalenia czy uzasadniony interes prawny Administratora może zostać uznany za nadrzędny wobec złożonego przez Państwa sprzeciwu weryfikować Państwa sprzeciw co do przetwarzania danych.

 • prawo do przenoszenia danych osobowych – zebranych w związku z zawartą umową, udzieloną zgodą, które macie prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie mobilnym lub komputerowym.

 • prawo do wycofania swojej zgody – w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo do jej wycofania.

 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy odbywa się ono w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, tj. stan faktyczny, który nie istniał w momencie zbierania danych, jeśli dane były bezpośrednio zbierane od osoby, której dotyczyły lub stan faktyczny, który istniał w chwili zbierania danych, ale nie był znany Administratorowi, w momencie zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczyły.

 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeśli odbywa się ono w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego.

 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu uzyskania dodatkowych pytań odnośnie skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt pod adres e-mail: info@zukicreativestudio.pl.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację niektórych usług przez Administratora na Państwa rzecz, w tym m.in. realizację zawartych umów z ZuKi Creative Studio.

Nie gromadzimy danych od dzieci i osób poniżej 16. roku życia. Dzieci oraz osoby poniżej 16. roku życia nie mogą przekazywać nam swoich danych osobowych.

IX. Przekazywanie danych poza EOG

Pobierając niektóre Państwa dane, Administrator wykorzystuje narzędzia dostarczane przez zewnętrznych dostawców, które służą do zbierania informacji i monitorowania ruchu w Serwisie oraz do zarządzania emisją reklam.

W związku z wykorzystaniem technologii określonych powyżej Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takich wypadkach podejmujemy racjonalne starania, żeby odbiorcy Państwa danych stosowali odpowiednie standardy bezpieczeństwa, w tym zachowali odpowiednie standardy prawne tj. standardy zgodne z porozumieniem UE-USA Privacy Shield lub standardowe klauzule umowne zgodnie z Decyzją Komisji 2010/87/UE w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 39 s. 5 z 12.02.2010), wydanej w dniu 5 lutego 2010 r.

X. Odnośniki do stron zewnętrznych

Na stronie internetowej Administratora znajdują się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Vimeo, Instagram) i profili Administratora na takich portalach, nienależących do Administratora. Administrator nie ma wpływu i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami zewnętrznych portali, natomiast w odniesieniu do profili Administratora w ramach takich serwisów Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. Osobę, która skorzysta z przekierowania obowiązywać będą również polityki prywatności i cookies opublikowane przez administratorów zewnętrznych stron internetowych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi politykami.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji, dostawców serwisów społecznościowych oraz sklepów internetowych z aplikacjami (np. YouTube, AppStore, Google Play, Microsoft Store, Facebook, Vimeo, Instagram), systemów operacyjnych, portali, usług, w tym danych, które za pośrednictwem tych serwisów społecznościowych ujawniane są innym podmiotom. Administrator będzie mógł jednak mieć dostęp do niektórych danych Użytkowników ww. portali takich jak wiek, płeć, lokalizacja, aktywność na zewnętrznych stronach www w ramach profilu Administratora, które nie będą umożliwiały identyfikacji Użytkowników. Dane te będą mogły być wykorzystywane w celu kierowania reklamy, co jest prawnie uzasadnionym celem Administratora.

Akceptacji lub braku akceptacji na wykorzystywanie powyższych danych w ramach ww. portali można dokonać w ustawieniach konta w serwisach społecznościowych, po zalogowaniu się na konto w danym serwisie – w zakładce dotyczącej prywatności oraz ustawieniach dotyczących wyświetlanych reklam.

XI. Informacja o plikach cookies

Witryna zukicreativestudio.pl używa plików cookies (ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu.
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

XI. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych udostępnianych ZuKi Creative Studio bezpośrednio lub pośrednio zarówno przez współpracujących z nami Partnerów jak również Klientów, Gości, Użytkowników Serwisu w związku z korzystaniem z Serwisu, mediów społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, Twitter) w tym świadczenia usług (również za ich pośrednictwem w tym m.in. obsługi prenumeraty i newslettera, obecności wskazanych grup osób w mediach społecznościowych),realizacji zawieranych umów z ZuKi Creative Studio oraz obsługą zapytań kierowanych do ZuKi Creative Studio przez wskazane w Polityce Prywatności grupy osób.