„Nie istnieją reguły opisujące dobrą fotografię, są tylko dobre fotografie”
Ansel Adams